התחברות

התחבר לחשבונך

שם משתמש *
סיסמא *
זכור אותי!

  

02
ספטמבר 2015
רביעי, 02 ספטמבר 2015 10:25 חומרים שימושיים

להורדת תקנים למלכ"רים:

1. תקן חשבונאות מספר 36 - תקן גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונואת ודיווח כספי על ידי מלכ"רים

2. תקן חשבונאות מספר 5 - תיקונים והבהרות לגילוי דעת מס' 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים

להורדת הקבצים יש ללחוץ על הכפתור "קרא עוד".

02
ספטמבר 2015
רביעי, 02 ספטמבר 2015 09:51 בלוג

שאלה 1 (60 נקודות)

כמה זמן את/ה חושב/ת שצריך ללמוד לבחינת מועצה בפיננסית?

תשובה:

א.     כמה שיותר

ב.     כמה שאספיק

ג.      4 שנים

ד.     6 חודשים

ה.     כמה שהחברים שלי לומדים

ו.       אף אחת מהתשובות אינה נכונה

26
מאי 2015
שלישי, 26 מאי 2015 07:22 חומרים שימושיים

קבצים להורדה
מיסים - 
פקודת מס הכנסה, חוק מע"מ וחוק עידוד השקעות הון

26
מאי 2015
שלישי, 26 מאי 2015 07:17 חומרים שימושיים
להורדה תקני ביקורת בינלאומיים

1. מסגרת מושגית לדיווח כספי
2. תקני דיווח כספי בינלאומיים IFRS
3. פרשנויות של הוועדה לפרסנויות של דיווח כספי בינלאומי -IFRIC
4. פרשנויות של הוועדה המתמדת לפרשנויות -SIC
5.תקני חשבונאות בינלאומיים -IAS
עמוד 1 מתוך 3

התחברות\ניהול

ידיעון

מבצע חבר מביא חבר

blogP